TERVETULOA

Jyväskylän Metsästyksenhoitoyhdistys

Riistanhoidollisten, metsästyksellisten ja yhteistoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamiseksi JMY on jo vuosikymmenet järjestänyt toimintansa toimivan jaosto-organisaation kautta. Jaostot toimivat yhtäällä valmistelevina ja esittelevinä tahoina toimialallaan johtokunnalle ja vuosikokouksille, mutta myös toteuttavina eliminä. Jaosto-organisaation toimivuus on tullut jäädäkseen seuran toimintaan ja se elää vuosien saatossa aina ajan tarpeita vastaavaksi.

JMY:ssä luotetaan yhteistyön voimaan niin seuran sisällä kuin sen harrasteympäristössäkin. Seura kuuluu jäsenenä mm. Suomen Metsästäjäliittoon, Suomen Metsästysmuseoyhdistykseen ja Keski-Suomen Kennel -piiriin. Lisäksi JMY toimii aloitteellisesti ja osallistuen metsästysalueidensa riistanhoitoyhdistysten kanssa ja niiden luottamuselimissä. Vuosikymmenten takaisista, lähes maakunnallisen suuruuden ajoista JMY:n alueista on perustettu lukuisia paikallisia metsästysseuroja.

Kaikkien rajanaapureiden kanssa tehdään rakentavaa ja sopuisaa yhteistyötä riistanhoidon ja metsästyksen hyväksi. Viime vuosina aloitteellinen yhteistyö on ulottunut myös muihin harrastusta lähellä oleviin sidosryhmiin, tiedotusvälineisiin ja liike- ja elinkeinoelämään. Tärkeimpänä sidosryhmänään JMY vaalii ja hoitaa hyviä suhteitaan metsästysmaidensa vuokraajiin. Tällä alueella löytyy jo lukuisa joukko valistuneita maanomistajia, joiden kanssa yhteistyöstä on tullut yli sukupolvien kestävä hedelmällinen perinne.

Metsästysalueet

Vuokrattuja metsästysalueita yksityisiltä maanomistajilta, yhtiöiltä, kaupungilta ja metsähallitukselta JMY:llä on noin 10000 hehtaaria ja ne sijaitsevat Jyväskylässä, entisissä Jyväskylän mlk:ssa ja Korpilahdella, Leivonmäellä, Toivakassa ja Uuraisilla. Hirvenmetsästysalueet ovat Leivonmäellä ja Toivakassa.

HISTORIA

Metsästyksenhoitoa vuodesta 1891.
Järkevää metsästystä ja tehokasta riistanhoitoa

Jyväskylän Metsästyksenhoitoyhdistys on jo korkean ikänsä vuoksi perinteinen metsästysseura. Sen keisarillisen senaatin vahvistamassa perustamisasiakirjassa korostuu riistanhoidon tärkeys ja metsästyksen järjestäminen niin, että riistakannat säilyvät vahvoina ja eri riistalajien välinen suhde säilytetään metsästyksen avulla kaikkien elin- ja lisääntymisvoimaisuutta suosivana. 

Näitä perustamisasiakirjansa periaatteita JMY on tunnollisesti noudattanut läpi elinkaarensa vuosikymmenet sopeuttaen ne kunkin ajan eritysvaatimuksia vastaaviksi. Nykytietämyksen mukaan Jyväskylän Metsästyksenhoitoyhdistystä pidetään maamme vanhimpana yhtäjaksoisesti ja keskeytymättä toimineena metsästysseurana.

Tulevaisuuden haasteisiinsa JMY vastaa kurinalaisella metsästyksellä, järkiperäisellä riistanhoidolla, uupumattomalla yhteistyöhakuisuudella ja vaalimalla menneiden sukupolvien luomaa poikkeuksellisen rikasta kulttuuriperintöä. Vahvuutenaan JMY pitää valistuneita metsästysmaiden vuokraajiaan ja ymmärrystään, että vuosikymmenestä ja –sadasta toiseen riistaa voidaan verottaa vain sen vuosituoton sallimissa rajallisissa puitteissa.

Merkkimiehiä

Leimallista JMY:lle koko sen historian sivun on ollut se, että sen jäsenistöön on kuulunut lukuisa joukko eri alojen valtakunnallisia tai maakunnallisia vaikuttajia tai muutoin legendaarisia persoonia. Varhaishistorian sivuilta on nähtävissä, että jäsenistö muodostui lähes poikkeuksetta Jyväskylän säätyläisistä ja muista silloisista vaikuttajista. Myöhemmiltä vuosikymmeniltä voidaan satunnaisesti nimetä jo edesmenneet seminaarin lääkäri Kaarle (Kalle) Rikala, toimitusjohtaja Uuno Aittola, Keskisuomalaisessa elämäntyönsä tehnyt Lassi Utsjoki, apteekkari Artturi Nyyssönen, agronomi Wilhelm Schildt ja metsänhoitaja Olavi Lähteinen.

JMY:n nykyjäsenistö edustaa yhteiskuntamme koko kirjoa, mutta siitä edelleen siitä löytyy myös vahvoja vaikuttajia niin elinkeinoelämästä kuin julkishallinnostakin. On mainittava, että edelleenkin seuran jäsenistöstä on hallitustason luottamusmiehiä vaikuttamassa metsästys- ja kennelalan järjestöissä niin maakunnal-lisesti kuin valtakunnallisestikin.

TOIMINTA

Perinteisen metsästyksen ja organisoidun riistanhoidon lisäksi JMY:lle leimallista on voimakas metsästyskoiratoiminta. Läpi historiansa ajan koiratoiminnan pääpaino on ollut Suomen ajokoirien jalostuksessa ja niiden näyttely- ja ajokoeharrastuksessa. Maamme metsästysseuroista juuri JMY:n jäsenten koiria on monilukuisimmin päässyt osallistumaan hyvällä menestyksellä ajokoirien kuninkuuskokeeseen Kilpaan. Toki jäsenillä juhlavuonnakin on erirotuisia ja tasokkaita pystykorvia, noutajia ja seisojia. Eräs kaikki voittava yhteinen piirre jäsenistön koirilla kuitenkin on, se on niiden puhdasrotuisuus.

Yhtenä toiminnallisena painopisteenä JMY:ssä halki vuosikymmenten on jäsenten ampumataidon kehittäminen ja sen ylläpitäminen. Seura on järjestänyt jäsenilleen eri ammuntalajien harjoittelumahdollisuuksia ja taidot mitataan sitten jäsentenvälisissä kilpailuissa. Lajeja ovat metsästyshaulikko, metsästystrap, Compact-Sporting, hirvenjuoksu ja hirvi- ja luodikkoammunta. Lisäksi JMY on kunnostautunut tasokkaiden maakunnallisten ja kansallisten ampumakilpailujen järjestäjänä vuosittain. Vilkkaasta toiminnasta osaltaan johtuen JMY on lukeutunut jäsentensä ampumamenestyksen osalta erääksi maakunnan kärkiseuroista. Halki JMY:n historian sivun edustajia on ollut menestyksekkäästi edustamassa maakuntaa metsästysammuntojen SM-kilpailuissa.

JMY:n silmäteräksi voidaan nimetä sen metsästysmaja. Pyymajaksi ristitty, 1940-luvulla rakennettu maja sijaitsee poikkeuksellisen kauniilla ja persoonallisella paikalla Toivakka – Rutalahti-tien varressa. Pyymaja on ennättänyt olla lukemattomien tilaisuuksien pitopaikkana. Jäsenten ja vieraiden käytön lisäksi se on toiminut hirvipeijaisten pitopaikkana ja metsästyskoirien käyttökokeiden tukikohtana. Kiinteistö muodostuu majarakennuksesta, sauna-takkatuvasta ja talousrakennuksesta, jossa on erilaisia varastoja sekä hirvisaaliin nylky-, lihakäsittely- ja varastointitilat. Pihasta löytyy myös kota.

People having a barbecue
Group of people
Landscape
Hunting dog

JÄSENISTÖ

Jäsenluvultaankin JMY on keskisuomalaisittain verrattain suuri seura. Jäseniä viimevuosikymmeninä on ollut noin 100. Jäsenistö jakautuu kunniapuheenjohtajaan ja kunniajäseniin, vuosijäseniin, ainaisjäseniin, maanomistajajäseniin, kannattajajäseniin, nuorisojäseniin ja koejäseniin. Valtaosa jäsenistä asuu Jyväskylässä tai sen lähikunnissa, mutta osa jäsenistä on kulkeutunut työn tai muiden syiden vuoksi kauemmas maahamme tai jopa rajojen takaisiin maihin. Naisjäseniä JMY:ssä vuonna 2023 on kahdeksan.

JMY:n nykyjäsenistö edustaa yhteiskuntamme koko kirjoa, mutta siitä edelleen siitä löytyy myös vahvoja vaikuttajia niin elinkeinoelämästä kuin julkishallinnostakin. On mainittava, että edelleenkin seuran jäsenistöstä on hallitustason luottamusmiehiä vaikuttamassa metsästys- ja kennelalan järjestöissä niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisestikin.

YHTEYSTIEDOT

Jyväskylän Metsästyksenhoitoyhdistys Ry
Puheenjohtaja Kari Seppänen

+358 40 5012477